Manas. Studies into Asia and Africa.

Electronic Journal of the Centre for Eastern Languages and Cultures
Sofia University “St. Kliment Ohridski”

Manas logo

Manas 2 (2015), 2.

Published on 12.12.2015 http://manas.bg/en/senses-and-sensuousness/hindu

ISSN: 2367-6256

Müller, Max. On Hindu. – In: Manas: Senses and Sensitivity, Vol. 2, 2, 2015.

2015 / Volume 2 / Issue number 2 : Senses and Sensitivity

On Hindu

Max Müller

Translation: Tatyana Evtimova

Summary

Тази е втората от цикъла от 7 лекции на Макс Мюлер, изнесени в Кембридж (1882) пред кандидатите за Индийска гражданска служба. Първата, озаглавена На какво ни учи Индия?, е публикувана в бр. 1 на сп. „Манас“.

The main text of the article is in Bulgarian