Manas. Studies into Asia and Africa.

Електронно списание на Центъра за източни езици и култури
Софийски университет „Св. Климент Охридски”

2015 / Том 2 / Брой 1 : Традиция и модерност в индийската култура

В центъра на санскритския класически текст „Бхагавадгита“: Традиция и модерност като интракултурно поле

Йорданка Боянова

Резюме

Целта на настоящата статия е да разкрие вътрешно-културните и хуманитарни аспекти на литературните и културни връзки между Изтока и Запада, разгърнати чрез емблематичния санскритски текст на Бхагавадгита и нейната трансмисия през времето и пространството в рамките на и отвъд пределите на света на санскритския дискурс. Разпространението на този енигматичен текст в западната, както и в другите не-санскритски култури продължава и днес, дори въпреки дълбоките различия между културата и литературната форма на древния оригинал, както и въпреки радикално различния характер на съвременните култури-реципиенти.

Основното съдържание на статията е на английски език