Manas. Studies into Asia and Africa.

Електронно списание на Центъра за източни езици и култури
Софийски университет „Св. Климент Охридски”

2015 / Том 2 / Брой 1 : Традиция и модерност в индийската култура

Смяна на парадигмите в индологическите изследвания: Със специална препратка към откритията и интерпретирането на археологическите артефакти

Резюме

В настоящата статия се представят и интерпретират три ключови от архитектурно-археологическа гледна точка обекта в свещения индийски град Варанаси. Това са, —(I) древните каменоделни центрове и скулптурните артефакти на Сарнатх (II) древността на свещения град Варанаси и (III) историята на главния воден канал в този регион, река Ганг. Проучванията, анализът на фактите и предложените хипотези показват съществената промяна в подхода и в интерпретативните стратегии по отношение на по-ранните индологически изследвания

Основното съдържание на статията е на английски език