Manas. Studies into Asia and Africa.

Електронно списание на Центъра за източни езици и култури
Софийски университет „Св. Климент Охридски”

2015 / Том 2 / Брой 1 : Традиция и модерност в индийската култура

Конструкции със спомагателен глагол в санскрит

Резюме

В проекта, по който работя понастоящем, благодарение на поименната стипендията на Унгарската академия на науките, аз изследвам конструкциите със спомагателен глагол във ведийския език, на първо място в архаичния език на Ригведа – най-ранната форма на древния индо-ирански език, която познаваме. В доклада ще представя анализа си на химните във втората мандала, една от така наречените родови книги на Ригведа. Има два основни въпроси, свързани с ведийския език. Първо, има ли изобщо някакви конструкции със спомагателен глагол във ведийския в смисъла на това определение, възприет от нас? Второ, ако има, каква е причината за тяхното използване? Имат ли те някаква специфична функция за разлика от простите глаголи? И ако да, в какво точно се изразява тази тяхна специфична функция?

Основното съдържание на статията е на английски език