Manas. Studies into Asia and Africa.

Електронно списание на Центъра за източни езици и култури
Софийски университет „Св. Климент Охридски”

2014 / Том 1 / Брой 1 : Южна Азия: Идентичност и културно многообразие

Огледало на времето – Вечността на тибетската будистка литература

Людмила Класанова

Резюме

Световната литература представлява своеобразно огледало на времето, в което се отразяват мислите на хората от всички поколения. Тибетската будистка литература е израз на вековна традиция на съхранение на свещени учения, предадени от Буда Шакямуни и неговите последователи. Тази традиция е запазена през вековете, благодарение на традиционното образование на авторите на канонични текстове и техните преводачи. В днешно време се правят многобройни опити за адаптиране на древната мъдрост към модерните времена. Те включват методите на съвременните технологии, които улесняват съхранението на тибетската будистка литература, нейното разпространение из целия свят и осигуряват бъдещето й развитие.

Основното съдържание на статията е на английски език