Manas. Studies into Asia and Africa.

Електронно списание на Центъра за източни езици и култури
Софийски университет „Св. Климент Охридски”

2017 / Том 3 / Брой 2 : Арабският свят и ислямът в културно-историческа перспектива

За изтоковедската дейност на Ю.Н. Рьорих по време на централно-азиатската експедиция на Н.К. Рьорих

Александър Федотов

Резюме

В тази статия се разглеждат експедициите на руския изтоковед Юрий Николаевич Рьорих в Централна Азия и Манджурия. Може да се каже, че тези експедиции са допринесли за окончателното формиране на Рьорих като изтински изтоковед – любознателен и изключително талантлив мислител, талантлив наблюдател и анализатор, проникващ дълбоко в източните култури, познаващ напълно източните езици и диалекти и осъзнаващ изключителното значение, което познанието на Изтока има за Запада.

Ключови думи: Юрий Николаевич Рьорих; Централно-азиатска експедиция, Индия, Тибет, Алтай

Основното съдържание на статията е на руски език