Manas. Studies into Asia and Africa.

Електронно списание на Центъра за източни езици и култури
Софийски университет „Св. Климент Охридски”

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ


Главен редактор:

доц. д-р Галина Русева-Соколова, специалност „Индология“


Редакционен съвет:

доц. д-р Цветомира Пашова, специалност „Арабистика и семитология“

проф. д-р Милена Братоева, специалност „Индология“

проф. дфн Татяна Евтимова, специалност „Индология“

доц. д-р Иво Панов, специалност „Иранистика“

проф. д-р Александър Алексиев, „специалност „Китаистика“

доц. д-р Ирина Саръиванова, специалност „Тюркология и алтаистика“

проф. дфн Нако Стефанов, специалност „Японистика“

Александър Богданов, специалност „Индология“