Manas. Studies into Asia and Africa.

Електронно списание на Центъра за източни езици и култури
Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Manas logo

Манас 5 (2019), 1.

Публикувано в 01.12.2019 http://manas.bg/bg/2019-vol5-1/indijska-muzika-v-blgariya-predstavyane-usvoyavane-i-transformacii

ISSN: 2367-6256

Влаева, Иванка. Индийска музика в България: Представяне, усвояване и трансформации. – Във: Манас: Индия в българската наука - Втора национална конференция, Том 5, 1, 2019.

2019 / Том 5 / Брой 1 : Индия в българската наука - Втора национална конференция

Индийска музика в България: Представяне, усвояване и трансформации

Иванка Влаева

Резюме

Музика от Индия все по-често звучи в България през последните около две десетилетия. Отварянето на страната ни към света в този период е част от глобализационни процеси и се дължи на ускорените комуникационни възможности и начини за досег до информация. Така се дава много по-голям шанс музика със знак „Индия“ да създаде и утвърди своя ниша в музикалното пространство на България. Като цяло тази ситуация не е нова, но нейната динамика и обхват се разширяват значително. Представената като индийска музика е нееднозначна, както и самото многопластово понятие, с което тя се обозначава. То отразява многото различни културно-музикални пластове, функциониращи в Индийския субконтинент, но така също представя как външният свят създава свои „индийски“ музикални / културни явления. Целта на това изследване е да проследи основни пътища, по които музика от Индия достига до България, да набележи каква музика се представя за индийска и да посочи нейните функции. Също така моето вниманието се насочва и към хибридни музикални форми и практики, в които се използва индийска музика.

Основното съдържание на статията е на английски език