Manas. Studies into Asia and Africa.

Електронно списание на Центъра за източни езици и култури
Софийски университет „Св. Климент Охридски”


Списание „Манас“ е първото многоезично българско научно издание за азиатски и африкански изследвания, издавано от Центъра за източни езици и култури (ЦИЕК) към Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Името – Манас – е полисемантично и емблематично за индийската духовна култура философско понятие. В превод от санскрит то означава „ум; интелект; дух, душа; мисъл; представа; желание; воля“ и др.Струва ни се, че в своята многозначност и концептуална многопластовост то кодира в себе си квинтесенцията не само на индийската, но и на източната мъдрост. В същото време то съдържа в себе си и идеята за естественото човешко любопитство и порив към съзидание – живеца на всяка изследователска дейност. 

Електронният онлайн формат дава възможност за широка достъпност, интерактивност, богата аудио и визуална илюстративност на публикациите в списанието.